AFAP és una associació sense ànim de lucre amb l’objectiu d’acollir a persones amb diversitat funcional i oferir un espai on es trobin com a casa. 

AFAP inicia les seves activitats en el 1963 i aprova els seus estatuts el 17 d’abril de 1969.  Comença llavors un tasca continuada per oferir serveis a persones amb discapacitat física.

En el seu dia, l’Associació AFAP inicia la seva tasca de donar suport a totes les persones que patien poliomielitis o les seves seqüeles i per extensió a les seves famílies. Oferia un espai adaptat als afectats i afectades on  podien viure,  ser ateses en les seves necessitats i mantenir la seva autonomia.

Amb el pas dels anys i amb el control de la malaltia, el nombre de persones malaltes que precisaven ajut va anar reduint-se i las instal·lacions de l’associació és van posar al servei de la comunitat per  acollir persones amb discapacitat física.

Història d’AFAP

L'Associació de Famílies per a l’Ajuda al Poliomielític (A.F.A.P.), és una entitat sense ànim de lucre que es constitueix el 20 d’abril de 1963 per atendre les necessitats de les persones amb discapacitat física. Amb data 20 de febrer de 1979, és declarada pel Consell de Ministres com a Entitat d’Utilitat Pública.

L’objectiu inicial d’aquest Associació és el de reunir a persones amb fills que pateixen la malaltia de la poliomielitis i a partir d’aquí crear un servei voluntari de transport mitjançant vehicles particulars que permetin desplaçar als infants amb discapacitat a les seves escoles, sessions de recuperació, etc.

Amb el pas del temps els associats detecten la necessitat d’ampliar el servei i en aquesta línia, s’obre una escola taller a l’any 1972 amb la finalitat de preparar a aquests joves amb discapacitat i que puguin accedir al món laboral.

Així doncs, alguns dels infants que a l’any 1963 són acompanyats per membres de l’Associació en la realització de les seves activitats i que més endavant fan ús de l’escola taller per la seva formació, aconsegueixen anar-se incorporant al món laboral. La resta continuen la seva formació acadèmica.

Mica en mica, es detecten noves necessitats com ara el tema de l’habitatge. Per donar suport a aquesta problemàtica es crea a l’any 1976 la Llar Residència AFAP amb capacitat per a acollir a 18 persones amb discapacitat física i amb necessitat de suport intermitent i/o limitat.

L’actual Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya –testimoni al llarg d’aquest anys del necessari increment de noves places de residència per a persones amb discapacitat física – permet que anem creixent gràcies als seus ajuts i amb data 14 de febrer de 2012 signem contracte amb el Consorci de Serveis Social de Barcelona i  inaugurarem 12 places més de servei residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport extens i/o generalitzat

 

ORGANIGRAMA

La Junta directiva, com a òrgan de govern la formen les següents persones:

Carles Perapoch                                President

Santiago Capalvo                              Tresorer        

Josep M. Pciello                                Secretari

Marta Carbonell                                 Vocal

Míriam Latorre                                   Vocal

 

L’equip de treball està format per:

 • Atenció directa:
  • Direcció tècnica
  • Equip higiènico-sanitàri
  • Treball social
  • Educació social
  • Equip de cuidadors/es
  • Psicologia
  • Fisioteràpia
  • Podologia
  • Perruqueria
 • Atenció indirecta:
  • Cuina
  • Neteja
  • Bugaderia
  • Administració
  • Manteniment

 

OBJECTIUS, MISSIÓ I VALORS

L’objectiu del servei està dirigit a l ‘atenció integral de la persona amb discapacitat que per les seves especials característiques precisen una atenció personal per realitzar les activitats de la vida diària  i tractaments especialitzats, així com una rehabilitació continua per millorar  o  mantenir les seves potencialitats i evitar el deteriorament.

Actualment, l’objectiu d ‘ AFAP és oferir un espai substitutori de la Llar on les persones siguin acompanyades en totes les seves necessitats– supervisant, ajudant i/o suplint.

La nostra atenció és integral i centrada en la persona.

La comunicació i l’empatia són les nostres eines bàsiques per acompanyar a les persones

Missió

Proporcionar un espai substitutori de la Llar per a persones amb discapacitat física acompanyant-les en els seus projectes de vida,  facilitant la seva autonomia/independència  i la seva inclusió, contribuint  així a la millora de la seva qualitat de vida.

 

Visió

Ser reconeguts com un referent dins el sector de l’assistència a persones amb discapacitat, orientat a mantenir l’autonomia/ independència de les persones, oferint una atenció humanista i un servei de qualitat.

 

Valors

- Humanitat. Ens regim pel respecte a la dignitat de l’individu per sobre de qualsevol altra consideració.

- Proximitat i Individualitat. Prioritzem l’atenció empàtica centrada en la persona.

- Atenció Integral. Tenim una visió integral de les necessitats de l’usuari i dels seus familiars.

- Professionalitat de l’equip humà. Estem implicats en l’adquisició de les aptituds tècniques i el desenvolupament formatiu necessari, així com en implementar actituds i habilitats emocionals i afectives per donar el millor tracte.

- Qualitat de servei. Entesa com a primordial eina per assolir l’excel·lència en l’atenció a les persones.

- Innovació. Garantir que el projecte segueixi vigent amb el major grau d’adequació a la missió i la visió, adaptant l’organització als canvis socials i demogràfics, tecnològics i científics.

- Implicació i compromís social. Contribuir en la millora de l’atenció general de les persones amb discapacitat, amb el compromís de ser una entitat activa i participativa.

 

PRINCIPIS ÈTICS

Els principis de l'ètica son fonamentals en el treball amb persones i els treballadors han d’actuar cercant el bé de la persona defensantt els seus drets i aplicant els principis ètics. Aquesta consciència ètica garanteix un servei de qualitat

 • Principi d’autonomia 🡪 la llibertat d’elecció, l’absència de coacció, l’elecció basada en la racionalitat d’un consentiment i en el reconeixement de determinats valors escollits.  El principi d’autonomia comporta tractar la persona com a agent. Per això, des d’AFAP proporcionem a la persona la informació necessària, facilitant-li la comunicació amb un llenguatge senzill i comprensible, amb actitud d’escolta.
 • Principi de beneficència 🡪 concepte, que prové del llatí bene facere, significa «fer el bé», és a dir: que la pràctica professional contribueixi al creixement i desenvolupament de la persona usuària. La beneficència no s’entén com una acció de caritat, sinó  com una acció que proporciona beneficis:  respecte a les persones i no sols des de la perspectiva de l’eficàcia.
 • Principi de justícia 🡪 Involucrem les persones en l'assoliment de la justícia social, en relació amb la societat en general i en relació amb les persones amb qui treballem: Respectant la diversitat, equitat i no discriminació

 

We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.